Dokumenty

W procesie rekrutacji do klasy pierwszej wymagane są następujące dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły (druk dwustronny) – podanie

2. Potwierdzenie wpłaty wpisowego na konto szkoły

3. Dwie fotografie paszportowe (podpisane ołówkiem na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

5. Zaświadczenie z wynikami egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

6. Dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów:

– opinii wychowawcy kl. 8,

– wykazu ocen za I semestr (jeśli kandydat przystępuje do szkoły przed końcem roku szkolnego)