Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Nr 1 w Białymstoku
Slide

Aktualności

Rekrutacja 2023

W dniu 1 lutego 2023 roku rusza rekrutacja do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Białymstoku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły oraz warunkami rekrutacji. Rekrutacja

Witamy na nowej stronie!

Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Białymstoku ma nową stronę internetową. Dzięki czemu będziemy mogli do Państwa sprawnie docierać z wszelkimi informacjami. Serdecznie zapraszamy do korzystania.

Od dyrektora

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Białymstoku, to szkoła dążąca do wszechstronnego rozwoju ucznia w atmosferze otwartości, przychylności, rozumienia jego potrzeb. W szkole uczniowie będą kształcić swoje umiejętności wykorzystania zdobywanej wiedzy, by lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele będą stwarzać uczniom warunki do nabywania tych umiejętności.

Szkoła posiada profile, które pozwolą absolwentom łatwiej wejść na rynek pracy lub wybrać odpowiedni kierunek studiów. Nauczyciele, w tym pedagodzy i psycholodzy włączą się w proces dydaktyczno-wychowawczy, zapewniając harmonijną współpracę pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami szkoły.

Nasza szkoła, to bezpieczna i przyjazna szkoła nastawiona na rozwój, która ma nie tylko uczyć, ale i pozytywnie rozwijać młodzież, angażować rodziców, zacieśniać więzy rodzinne i rozwijać indywidualne zdolności uczniów.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Doświadczenie nauczycieli gwarantuje realizację założonych celów i bliską współpracę z rodzicami, w szczególności wsłuchiwanie się w ich potrzeby i sugestie, w celu zapewnienia realizacji zadań edukacyjnych, przy miłej współpracy.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną i do podjęcia nauki w naszej szkole. Jestem przekonany, że z nami nauka nie sprawi Ci trudności.

Dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego

nr 1 w Białymstoku

Adam Jakoniuk

O szkole

Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Białymstoku jest szkołą, która powstała z inicjatywy rodziców Świat Ucznia Prywatnej Szkoły Podstawowej w Białymstoku. Odpowiadając na potrzeby Uczniów szkoły podstawowej podjedliśmy działania w kierunku stworzenia placówki, która będzie przyjaznym miejscem umożliwiającym rozwój młodym ludziom.

Naszą misją jest przygotowanie uczniów nie tylko do egzaminu dojrzałości, ale również do jak najlepszego funkcjonowania we współczesnym świecie. Dlatego też celem naszej szkoły jest kształcenie na poziomie licealnym, z naciskiem na praktyczne przygotowanie do dalszej edukacji.

Zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań pozwolą Naszym Uczniom rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Nauczyciele pracujący w liceum to ludzie z pasją, co przekłada się zarówna na edukacje, ale również na relacje – tak ważne w dzisiejszych czasach.

„FAKULTETY” – to godziny dodatkowe z poszczególnych przedmiotów, których celem jest lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

1. Fakultety to zajęcia nieobowiązkowe, realizowane są w klasie II, III i IV. Zajęcia są wpisane do szkolnego planu zajęć. Uczniowie deklarują wybrane przez siebie fakultety pod koniec I klasy (do 15 czerwca). Uczeń ma prawo do zmiany fakultetu, każdego roku szkolnego. Uczestnik zajęć fakultatywnych otrzyma dodatkowe materiały za pomocą elektronicznej platformy szkolnej.

2.Główne zadania fakultetu to:

 • motywowanie ucznia do systematycznej nauki,
 • powtórzenie i utrwalenie wiadomości,
 • uzupełnienie i wyrównanie wiadomości,
 • zapoznanie uczniów z zadaniami jakie mogą być na egzaminie maturalnym,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania zadań i uświadomienie uczniom, że uważne czytanie zadań to połowa sukcesu na egzaminie.

Fakultet językowy

Fakultet językowy dedykowany jest dla osób posiadających talenty artystyczne, otwartych na innych ludzi i kultury, ciekawych świata. Liczne projekty międzynarodowe, wycieczki zagraniczne i zajęcia pozalekcyjne sprawiają, że każdy ma szansę wykorzystać swoje zdolności wychodząc ze ławki szkolnej i realizować swoje pasje wśród ludzi o podobnych zainteresowaniach nie tylko z własnej szkoły, ale również z zagranicy.

Podczas czteroletniej edukacyjnej przygody w klasie o profilu lingwistycznym uczniowie uczą się dwóch języków nowożytnych. Daje to możliwość uzyskania bardzo dobrego wyniku na maturze na poziomie rozszerzonym, a w konsekwencji podjęcia studiów otwierających ciekawe perspektywy.

Czytaj więcej

Wymiar godzin: 3 godziny tygodniowo.

Możliwości przyszłego kształcenia na studiach:

architektura,

budownictwo,

ekonomia,

dziennikarstwo i komunikacja społeczna,

filologia angielska,

filologie połączone z innymi językami obcymi: niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski i inne,

finanse i rachunkowość,

fizjoterapia,

geodezja,

informatyka,

japonistyka,

kosmetologia,

logistyka,

marketing,

pielęgniarstwo,

psychologia,

prawo,

public relations,

stosunki międzynarodowe,

turystyka i rekreacja,

wychowanie fizyczne,

zarządzanie

i wiele innych.

UWAGA!

W przypadku mniejszej liczby kandydatów, oddział może nie zostać utworzony, lub zostanie połączony z innym.

Fakultet humanistyczny

Fakultet humanistyczny to oferta dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami humanistycznymi. Propozycja ta daje możliwość znacznego poszerzenia edukacji z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Nasi uczniowie realizujący rozszerzoną naukę przedmiotów humanistycznych uczestniczą również w wyjazdach np.; do teatru, kina lub muzeum. Jeżeli jesteś zainteresowany takim zakresem edukacji – to jest to odpowiedni wybór dla Ciebie.

Czytaj więcej

Wymiar godzin: 3 godziny tygodniowo.

Możliwości przyszłego kształcenia na studiach:

filologia polska,

filologia klasyczna,

historia sztuki i ochrona dóbr kultury,

dziennikarstwo i public relations,

kulturoznawstwo,

filmoznawstwo,

teatrologia,

prawo,

historia,

politologia,

stosunki międzynarodowe,

psychologia,

socjologia.

UWAGA!

W przypadku mniejszej liczby kandydatów, oddział może nie zostać utworzony, lub zostanie połączony z innym.

Fakultet matematyczno-informatyczny

Fakultet matematyczno-informatyczny przeznaczony jest dla miłośników nowoczesnych technologii, którzy swoją przyszłość wiążą w tym momencie z najbardziej rozwijającą się dziedziną- IT.

To odpowiedni wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe takie jak matematyka, fizyka czy informatyka. To również świetna propozycja dla tych, którzy chętnie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach, nie boją się nowych wyzwań.

Profil matematyczno – informatyczny pozwoli uczniom zdawać egzamin maturalny z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym bez konieczności realizowania dodatkowych zajęć. Przygotuje bardzo dobrze do zdania matury z matematyki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, umożliwiając dobry start na różne kierunki studiów wyższych.

Czytaj więcej

Wymiar godzin: 3 godziny tygodniowo

Absolwenci kończący fakultet matematyczno – informatyczny będą świetnie przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na różnych uczelniach wyższych. Będą mogli wybierać różne ciekawe  kierunki studiów:

matematyka,

informatyka,

budownictwo,

architektura,

ekonomia,

geodezja,

logistyka,

marketing,

mechanika i budowa maszyn,

zarządzanie

oraz wiele innych.

UWAGA!

W przypadku mniejszej liczby kandydatów, oddział może nie zostać utworzony, lub zostanie połączony z innym.

Fakultet biologiczno-chemiczny

Fakultet biologiczno-chemiczny adresowany jest do uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych oraz rozwijać swoje zainteresowania biologiczne i chemiczne.

W ramach edukacji chemicznej odwiedzamy zakłady pracy, laboratoria, uczestniczymy na zajęciach organizowanych z okazji Festiwalu Nauki i Sztuki w Białymstoku. Profil biologiczno–chemiczny daje młodzieży możliwość wzięcia udziału w olimpiadzie biologicznej, chemicznej i ekologicznej. Uczniowie w tej klasie mogą realizować również swoje pasje w ramach wolontariatu i akcji honorowego krwiodawstwa.

Czytaj więcej

Wymiar godzin: 3 godziny tygodniowo

Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów m.in. na następujących kierunkach: medycyna,

stomatologia,

farmacja,

biotechnologia,

analityka medyczna,

kosmetologia,

pielęgniarstwo,

fizjoterapia,

dietetyka,

biologia,

chemia,

ochrona środowiska,

zootechnika,

weterynaria,

ratownictwo medyczne,

psychologia.

UWAGA!

W przypadku mniejszej liczby kandydatów, oddział może nie zostać utworzony, lub zostanie połączony z innym.

Zajęcia dodatkowe odbywają się (od poniedziałku do piątku) po godzinie 14. Poniższa lista przedstawionych zajęć obejmuje obszary zainteresowań, które zostały wytypowane przez szkołę.

Ostateczny kształt uzależniony będzie od potrzeb i zainteresowań uczniów.

Proponujemy następujące zajęcia dodatkowe:

 • sekcje sportowe: fitness, koszykówka, siatkówka;
 • wolontariat;
 • koła zainteresowań (np.: psychologia);
 • koła językowe (język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski);
 • kurs pierwszej pomocy;
 • basen;

Kontakt

Prywatne Liceum Ogólnokształcące

nr 1 w Białymstoku

Hetmańska 8

15-727 Białystok

e-mail: pspnwsp@gmail.com

tel. 663 001 150

Nr konta:

92 8099 0004 0013 2785 2000 0010

LOGO ŚZ
Tarcza SZP Swiat Ucznia
logo_wektorowe.jpg małe