Al.Jana Pawła II 91,
Białystok, 15-703

85 7420 199 wew 13
rekrutacja@nwsp.bialystok.pl

Kategoria:

W procesie rekrutacji do klasy pierwszej wymagane są następujące dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły (druk dwustronny);

2. Potwierdzenie wpłaty wpisowego na konto szkoły;

3. Dwie fotografie paszportowe (podpisane ołówkiem na odwrocie imieniem i nazwiskiem);

4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum;

5. Zaświadczenie z wynikami egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej/gimnazjum;