Al.Jana Pawła II 91,
Białystok, 15-703

85 7420 199 wew 13
rekrutacja@nwsp.bialystok.pl