Al.Jana Pawła II 91,
Białystok, 15-703

85 7420 199 wew 13
rekrutacja@nwsp.bialystok.pl

Kategoria:

Uczniowie podejmujący naukę w klasie o profilu mundurowym poza ogólną wiedzą z języka polskiego, nauk ścisłych i języków nowożytnych, nabywają podstawową wiedzę na temat pracy w służbach. Kształtują umiejętności interpersonalne, jak również ćwiczą techniki samoobrony niezbędne w tym zawodzie. Programy kształcenia przygotowane są adekwatnie do zmieniającej się rzeczywistości i uwzględniają aktualne problemy związane z wykonywaniniem służby w jednostkach mundurowych. Nacisk kładziony jest na poznanie struktury i rodzajów jednostek, podstawowe przepisy prawne. W ramach zajęć realizowane są praktyki w jednostkach policyjnych, wojskowych, pożarnych i spotkania z przedstawicielami różnych służb mundurowych. Prowadzone zajęcia pozwalają opanować materiał, tak aby zdać test z wiedzy i sprawności fizycznej. Uczniowie zdają maturę na ogólnych zasadach, co pozwala na podjęcie nauki na wybranych studiach wyższych.

Absolwenci klasy o profilu mundurowym mają przygotowanie merytoryczne i praktyczne, co zwiększa ich szanse na podjęcie pracy w instytucjach mundurowych, penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcjach, strażach oraz w firmach ochroniarskich i detektywistycznych, jak również dostanie się na studia związane z tym profilem.

Do podstawowych bloków tematycznych należą:

  • trening strzelecki;
  • techniki interwencji;
  • kontrola osób i środków transportu;
  • regulaminy;
  • blok prawniczy (przepisy prawne);
  • blok psychologiczny;
  • regulamin musztry;
  • działania rozpoznawcze;
  • obrona przeciwchemiczna;
  • wychowanie fizyczne;

 

Limit miejsc: 25 osób