Al.Jana Pawła II 91,
Białystok, 15-703

85 7420 199 wew 13
rekrutacja@nwsp.bialystok.pl

Kategoria:

Prywatne Liceum Ogólnokształcące NWSP w Białymstoku jest szkołą powstałą przy Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogiczne.

Naszym priorytetem jest kształcenie przyszłych pracowników służb mundurowych, studentów nauk humanistycznych, społecznych a także wykwalifikowanych pracowników IT.

Celem naszej szkoły jest kształcenie na poziomie licealnym, ale z praktycznym przygotowaniem zawodowym.

Uczniowie swoją wiedzę będą zdobywać nie tylko na zajęciach podstawowych- zgodnych z wybranym kierunkiem nauki, ale również podczas zajęć dodatkowych oraz w ramach kół naukowych, a także podczas uczestnictwa w wybranych przez siebie wykładach oraz ćwiczeniach razem ze studentami w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, jako wolni słuchacze. 

 

Współpracujemy z takimi instytucjami jak:

  • Podlaski Oddział Straży Granicznej;
  • 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy;
  • Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Białymstoku;
  • Komenda Główna Policji w Warszawie;
  • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku;
  • Akademia Pomorska w Słupsku;
  • Podlaskie Centrum Naukowo-Badawcze w Białymstoku;
  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku;
  • Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy;
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku.