Al.Jana Pawła II 91,
Białystok, 15-703

85 7420 199 wew 13
rekrutacja@nwsp.bialystok.pl

Kategoria:

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Prywatne Liceum Ogólnokształcące, które utworzyło się przy Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej to szkoła dążąca do wszechstronnego rozwoju ucznia w atmosferze otwartości, przychylności, rozumienia jego potrzeb. W szkole uczniowie będą kształcić swoje umiejętności wykorzystania zdobywanej wiedzy, by lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele będą stwarzać uczniom warunki do nabywania tych umiejętności.

Szkoła posiada profil akademicki. Nauczyciele, w tym pedagodzy i psycholodzy Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej włączą się w proces dydaktyczno-wychowawczy, zapewniając harmonijną współpracę pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami szkoły.

Nasza szkoła, to bezpieczna i przyjazna szkoła nastawiona na rozwój, która ma nie tylko uczyć, ale i pozytywnie rozwijać młodzież, angażować rodziców, zacieśniać więzy rodzinne i rozwijać indywidualne zdolności uczniów.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Doświadczenie nauczycieli gwarantuje realizację założonych celów i bliską współpracę z rodzicami, w szczególności wsłuchiwanie się w ich potrzeby i sugestie, w celu zapewnienia realizacji zadań edukacyjnych, przy miłej współpracy.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną i do podjęcia nauki w naszej szkole. Jestem przekonany, że z nami nauka nie sprawi Ci trudności.

                                                                                   Dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego

                                                                                    Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogiczne

                                                                                                                w Białymstoku

                                                                                                               Adam Jakoniuk